1 1 1 1

Witamy na naszej stronie

Ośrodek powstał w 2003r. zrodził się z rodzinnej pasji i prawdziwej miłości do koni. Położony jest we wsi Paniówki, a dzięki dobrej komunikacji drogowej ośrodek posiada łatwy dostęp do kilku większych miast w okolicy. Lata pracy z końmi i ludźmi pozwoliły nam na przygotowanie odpowiedniej bazy.
Ośrodek dysponuje własną stajnią z odrębnymi boksami dla każdego z koni, licznymi padokami na dużym terenie, oraz ogrodzoną krytą ujeżdżalnią, która pozwala na prowadzenie całorocznych zajęć.
Osoby odwiedzające nasz ośrodek w mniej sprzyjającą aurę pogodową mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej dla klientów poczekalni która pozwala nam również na prowadzenie zajęć dla grup zorganizowanych. Odbiorcami naszych usług są osoby w różnym przedziale wiekowym, a ich potrzeby staramy się rozpatrywać indywidualnie tworząc dla każdego uczestnika indywidualne plany zajęciowe.
Zapewniamy również dostęp do sprzętu jeździeckiego i oczywiście stałą fachową opiekę kadry.
Realizujemy liczne projekty w szeroko rozumianej współpracy, aby dać naszym podopiecznym możliwie jak najwięcej zarówno z siebie jak i naszych koni.

W dniu 11.11.2016 nasz ośrodek dołączył do grona ośrodków patronackich Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Po wizytacji i analizie dokumentacji Komisja PTHip potwierdziła, że nasz Ośrodek pracuje zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii. Oceniane są: kompetencje kadry, jakość i wyszkolenie koni hipoterapeutycznych, prowadzona dokumentacja, warunki oraz bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. W związku z brakiem zastrzeżeń, co do branych pod uwagę, przez Komisję PTHip kryteriów naszej placówce został przyznany Certyfikat.

Ośrodki legitymujące się tytułem „Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:

  1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.
  2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.
  3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.
  4. Najlepsze ośrodki patronackie dysponujące odpowiednio przygotowaną, zróżnicowaną i doświadczona kadrą oraz prowadzące pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju, mogą starać się o uzyskanie prawa do prowadzenia 80-godzinnych praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów.
  5. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów (m in. poprzez stronę internetową PTHip).
  6. Towarzystwo informuje środowisko lekarzy specjalistów o najlepszych ośrodkach hipoterapii m.in. w trakcie szkoleń dla lekarzy